Úvod

AGP Magyarország Kft., AGP Slovakia, s.r.o., AGP Inc. Omaha a sójové asociácie štyroch štátov (Minnesota, Iowa, Nebraska, Južná Dakota) spoločne usporiadali odbornú konferenciu v Maďarskom kúpeľnom meste Harkány v dňoch 21 – 23 júna 2009.

Účastníci a prednášajúci medzinárodného stretnutia, približne 180 osôb, prišli zo siedmych krajín. Na konferencii sa zúčastnili so zaujímavými prednáškami aj zástupca guvernéra štátu Iowa a minister pôdohospodárstva Južnej Dakoty. Témou podujatia bolo hľadanie východísk v kríze z pohľadu prvovýrobcov, spracovateľov, krmovinárskych firiem a bánk.

Účastníci konferencie v diskusii okrem toho, že zdôraznili svoje problémy, upriamili pozornosť na význam spoločného postupu pri hľadaní východísk zo súčasnej krízy. Na našej webovej stránke si môžete pozrieť prednášky ako aj mediálne správy o konferencii.